PROVIEH e.V.

De bewuste consument staat voor een op de soort afgestemde vrije uitloop en voor het bevorderen van soortspecifiek gedrag zoals begrazing, beworteling en krabben. De nakomelingen moeten met de ouderdieren opgroeien en in een sociale vereniging leven. PROVIEH komt op voor juist deze dierenrechten en strijdt al sinds 1973 voor een op de soort afgestemde veehouderij en duurzame landbouw.

Naast projecten zoals het project "koe plus kalf" voor de koegebonden kalveropfok, vormen educatief en politiek werk een belangrijk onderdeel van PROVIEH. De vereniging richt haar aandacht niet alleen op volwassenen maar ook op jongeren. PROVIEH begeleidt de schoollessen en biedt een "informatieboekje voor leerlingen" aan, dat een eerste overzicht geeft van de behoeften van onze "nuttige" dieren.

De stichting PROVIEH wordt gevormd door giften en lidmaatschapsgelden van particulieren en geëngageerde bedrijven zoals Aqua Monaco. Samen brengen we de "nuttige" dierenbescherming naar voren!

PROVIEH e.V.
nl_NLNederlands